Vrienden van Endelea

De Vrienden van Endelea ? Dat zijn wij, Els en Marleen Beckers uit Melkwezer. En dit is ons vriendschappelijk initiatief voor fondsenwerving ten voordele van Endelea, een Zoutleeuwse stichting die zich inzet voor armoedebestrijding, onderwijs en hernieuwbare energie in centraal Afrika.

 

Waarom we dat doen ? Vanwege de mooie missie die de stichting nastreeft, maar ook omwille van de passie die we voelen bij Endelea zelf. Wij willen op onze manier actief bijdragen. De samenleving is in nood en heeft zorg nodig. Door middel van activiteiten kunnen ook wij een impact creëren, waarbij we weten dat onze steun heel goed besteed wordt.  We zorgen ervoor dat mensen in onze gemeenschap kennis kunnen maken met de activiteiten van Endelea en opvolgen wat er met de giften gebeurt.

Wat doen de Vrienden van Endelea ?  Op verschillende gelegenheden in het jaar organiseren wij borrels (met eten en versnapperingen), soepverkopen, een jaarlijkse Italiaanse benefietavond ed. Maar we organiseren ook ontmoetingsmomenten met kleine presentaties van de ngo en haar initiatieven. We zenden nieuwsbrieven uit en contacteren organisaties en instellingen die interesse hebben of een link met de activiteiten van Endelea.

 

Zin om mee te doen ? Dat kan!  We zoeken steeds vrijwilligers en een helpende hand. Laat zeker iets weten en stuur een mailtje naar Els Beckers.

De Vrienden van Endelea organiseren opnieuw de Goei Soep Actie!

Soep lust iedereen. Straffer nog. We werden allemaal volwassen door het drinken van veel en goei soep. Daarom zetten de Vrienden van Endelea opnieuw in met deze lekkere èn gezonde actie.

 

De opbrengst gaat deze keer naar Mindlyfe, een jonge onderneming in Oeganda die als doel heeft: vechten voor mentale gezondheid.

 

Depression is living in a body that fights to survive, with a mind that tries to die.

Mindlyfe bouwt verder aan een digitaal platform dat zorgbehoevenden en zorgverleners/therapeuten online met elkaar in verbinding stelt. In de veiligheid van de huiskamer en de anonimiteit van het internet. Want in een wereld die mentale gezondheid nog onvoldoende erkent of zelfs stigmatiseert, is er veel verdoken lijden.

 

We rekenen op jullie. Want àlle mensen, waar ook ter wereld, hebben recht op mentale gezondheidszorg. Wie steun nodig heeft, moet die ook krijgen en wel op een manier die werkt.  Meer lezen over Mindlyfe doe je hier.

AFGELOPEN HERFSTACTIE WAS EEN SUCCES – Dank jullie wel!

De vrienden van Endelea zetten zich afgelopen herfst achter een nieuw nobel doel. In Oeganda steunen we een jong bedrijf (questlyft.com) dat een digitaal platform uitbouwt om gemotiveerde leerlingen de kans te geven zich beter voor te bereiden voor de nationale examens op 18 jaar. Doelstelling? Meer onderwijskansen genereren bij de kansarme bevolking.

 

Klassiek onderwijs geeft jammer genoeg weinig slaagkansen (niet gemotiveerde leerkrachten en klassen van 60-80 kinderen). Questlyft’s e-learning platform voorziet zowel de educatieve content als de toetsen zelf en is gespecialiseerd in wetenschappelijke vakken (STEM).

DANK JULLIE WEL voor de succesvolle december-actie!

De vrienden van Endelea organiseerden in december de actie ‘Families for Families’, waarbij > 4.000 EUR  werd ingezameld, goed voor  de levering van 50 stuks van de ACE One, die bestaat uit een ‘cleane’ kookpot, een zonnepaneel, een ledlamp en een electrische voeding.  De installaties worden verdeeld in Kyangwali refugee setting (UNHCR camp in West-Oeganda waar 125.000 vluchtelingen wonen).  Meer weten ? cleancooking.world

 

Wil ook jij helpen ? Dat kan nog steeds! Je bijdrage kan je storten op BE61 3632 1710 3117 op naam van Endelea Foundation.  Als je je e-mailadres in de omschrijving zet, krijg je een foto en de precieze locatie van de familie die jij mede ondersteunt.