Endelea spreekt op de Dag van de 4de Pijler

Op zaterdag 25 maart ging naar jaarlijkse gewoonte de “Dag van de 4de Pijler” door in het Vlaams Parlement. Een geanimeerde ontmoetingsdag, georganiseerd met de steun van 11.11.11, met een gevarieerd programma van sprekers en workshops. Elk jaar organiseert het 4de Pijlersteunpunt de Week van de 4de Pijler, met als afsluiter een plenaire sessie in het Vlaams Parlement. Daarmee willen ze inspiratie geven aan de 4de Pijlerorganisaties (burgerinitiatieven die werken op internationale solidariteit) en de Belgische 4de Pijler tonen aan de wereld.  450 deelnemers haalden inspiratie uit de 20 sessies of 32 uur aan infosessies, workshops en netwerkmomenten.

De 4de Pijler kent een grote variatie aan vormen en projecten. Daarom werden dit jaar enkele organisaties in de kijker gezet die solidariteit ‘anders’ aanpakken. Een plenair panelgesprek stond in de voormiddag op de agenda en Endelea was één van de 4 gastsprekers. Els Beckers, verantwoordelijke voor het fonds ‘Friends of Endelea’ en Simba, de maskotte van Endelea, gingen voor de gelegenheid mee naar Brussel :-).