Friends of Endelea

 

 

 ” De Vrienden van Endelea” ? Dat zijn wij, Els en Marleen Beckers uit Melkwezer. En dit is ons vriendschappelijk initiatief voor fondsenwerving ten voordele van Endelea, onze Zoutleeuwse stichting die zich inzet voor armoedebestrijding, onderwijs en hernieuwbare energie in centraal Afrika.

Waarom we dat doen ? Vanwege de mooie missie die de stichting nastreeft, maar ook omwille van de passie die we voelen bij Endelea zelf. Wij willen op onze manier actief bijdragen. De samenleving is in nood en heeft zorg nodig. Door middel van activiteiten kunnen ook wij een impact creëren, waarbij we weten dat onze steun heel goed besteed wordt.  We zorgen ervoor dat mensen in onze gemeenschap kennis kunnen maken met de activiteiten van Endelea en opvolgen wat er met de giften gebeurt.

Wat doen de Vrienden van Endelea ?  Op verschillende gelegenheden in het jaar organiseren wij borrels (met eten en versnapperingen), soepverkopen, een jaarlijkse Italiaanse benefietavond ed. Maar we organiseren ook ontmoetingsmomenten met kleine presentaties van de ngo en haar initiatieven. We zenden nieuwsbrieven uit en contacteren organisaties en instellingen die interesse hebben of een link met de activiteiten van Endelea.

Zin om mee te doen ? Dat kan!  We zoeken steeds vrijwilligers en een helpende hand. Laat zeker iets weten en stuur een mailtje naar Els Beckers.